خرید در فروشگاه ها و سوالات مربوط به آن
آیا شما مرجوع کالا دارید؟

تن درست به منظور تکریم و رضایت مشتری تا 48 ساعت از زمان صدور فاکتور اقدام به تعویض کالا میکند، لازم به ذکر است کالاهایی مثل شال و روسری و اکسسوری هایی مثل کیف و زیورآلات غیرقابل تعویض میباشد و همچنین از پرداخت وجه به مشتری معذور میباشیم و مرجوع صرفا در حوزه تعویض انجام میشود و نه money back


نکته: در ایام حراج به هیچ وجه کالا کالا قابل مرجوع نیست، لذا خواهمشند است نهایت دقت را در خرید داشته باشید ، همچنین مشتریانی که تا 48 ساعت قبل از حراج خرید نموده اند، بدلیل ورود به بازه حراج امکان مرجوع کالای آنها تا اتمام حراج مقدور نیست، لذا بایستی کالا را تا زمان اتمام حراج نگهداری کرده و پس از اتمام حراج نسبت به تعویض کالا اقدام نمایند


آیا میتوانم از یک فروشگاه خرید کنم و کالا را در فروشگاه دیگری تعویض و مرجوع کنم؟

خیر، مرجوع بین فروشگاهی در تن درست امکان پذیر نیست و مرجوع در فروشگاهی که در آن فاکتور صادر شده است صورت میگیرد ولی استفاده از اعتبارات بدست آمده از خرید و امتیازات شما در تمامی فروشگاه های تن درست امکان پذیر میباشد.